Skip to main content

BIZ

By 12 februari 2018april 18th, 2021Uncategorized
de trompet

Wat is een BIZ?

Sinds 2018 is op het bedrijventerrein De Trompet een BIZ ingesteld. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Alle ondernemers op het bedrijventerrein betalen een bijdrage aan de BIZ via de aanslag OZB. Van deze bijdrage worden allerlei voorzieningen op het terrein gefinancierd. Dit betreffen altijd voorzieningen die de leefbaarheid en/of de economische en ruimtelijke ontwikkelingen bevorderen. De BIZ heeft een bestuur dat bestaat uit ondernemers van de Trompet. Jaarlijks is er een vergadering voor alle leden van de BIZ waar in overleg wordt besloten wat er moet gebeuren op het terrein. Het BIZ-bestuur onderhoudt daarnaast de contacten met de gemeente, draagt zorg voor toegangspasjes, gebiedsbeveiliging en middelen ter verbetering van de openbare ruimte.