de trompet

Collectieve Afspraken

Vanaf de oprichting van de VVE DE TROMPET (8 mei 2000) zijn er in het kader van het treffen van maatregelen die voor een goed en doelmatig beheer en gebruik van het bedrijventerrein van belang kunnen zijn en waardoor het karakter en identiteit van het bedrijventerrein kunnen worden gehandhaafd door VVE DE TROMPET, namens de leden, de volgende collectieve overeenkomsten en/of afspraken gemaakt ³

Eteck
Levering bronwater ten behoeve van warmtepompen;
Storingsnummer 085-0218000
contactpersoon de heer Gertjan de Joode

Secretariaat BIZ door BBA
Pasjes toegangscontrole terrein,
contactpersoon Marije van Bezu


Gemeente Heemskerk

Voor meldingen/klachten openbare ruimten
0251-14 0251 (24 uur meldingsnummer)

Voor het opvragen van de betreffende overeenkomsten c.q. afspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de BIZ De Trompet en/of met de betreffende leverancier

³ Artikel 2g, akte van oprichting vereniging d.d. 8-5-2000 en artikel 22, aanvullende akte (2001) bij oprichting VVE