Skip to main content

Reststoffenhub zorgt voor zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen

By 31 maart 2022mei 18th, 2022Uncategorized
Restsoffenhub de trompet
foto: ODIJmond

De Trompet is ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein met als belangrijkste kenmerk dat het gasloos moest worden. Door de inzet van zonnepanelen, warmtepompen en gebruikte materialen en de inrichting van het gebied maakte ons terrein tot een van de meest duurzame bedrijventerreinen van West-Europa. Wij willen daarin, samen met u, weer een stapje verder gaan.

Verkenning reststoffenhub samen met VVE De Trompet

Op dit moment verkent GreenBiz lJmond samen met WE De Trompet de mogelijkheid voor een zogenaamde reststoffenhub. Een hub is een verzamelpunt op het bedrijventerrein van alle afvalstromen. Ons doel is om de inzameling van onze afvalstromen beter, duurzamer en ook goedkoper te maken, Hiermee maken we een stap om gebruikte materialen opnieuw in te zetten. Afgelopen februari bezocht een aantal WE-bestuursleden twee reststoffenhubs die qua opzet voor ons bedrijventerrein interessant kunnen zijn.

Succesfactor: alle bedrijven doen mee!

Een reststoffenhub is alleen succesvol als zo goed als iedereen meewerkt/ deelneemt. U staat daarom als ondernemer centraal in onze verkenning, Daarom gaan wij graag met u in gesprek.

Hoe helpt u bij de verkenning?

Ongeveer twee weken na deze brief, maken wij een start met bedrijfsbezoeken. Hierin werken wij samen met een gespecialiseerd adviesbureau: InnoMax B.V. Zij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak, Meer weten over InnoMax, ga naar hun website: www.innomax.nl

Waarover gaat het gesprek?

Wij vragen welke afvalstromen u heeft, hoe u deze afvoert en om welke hoeveelheden dit gaat. Ook kijken wij naar de samenstelling van uw reststoffen (inclusief afval) en of u nog andere producten heeft zoals, bijvoorbeeld jerrycans of pallets die wellicht voor anderen nog heel bruikbaar zijn. En wij willen graag van u weten onder welke voorwaarden en wensen u wilt meewerken aan een de realisatie van een reststoffenhub op De Trompet.

 

Meer achtergrondinformatie over de voordelen en het belang van het mogelijk maken van een reststoffen hub

 

Speerpunt: betere afvalscheiding voor herbruikbare grondstoffen

Een van de speerpunten van De Trompet is een betere afvalscheiding. Door een georganiseerde afvalscheiding is het mogelijk herbruikbare afvalcomponenten te verzamelen die dan weer mogelijk als grondstof dienen voor producten. Zo ontstaat er een circulaire economie, waarbij verspilling van bruikbare goederen en grondstoffen tot een minimum wordt beperkt.

Onze hulp bij afval scheiden en inzamelen

We zien mogelijkheden om afvalstromen op De Trompet beter te scheiden en in te zamelen. Uit onderzoek/ Uit navraag is gebleken dat veel afvalstoffen op dit moment niet gescheiden afgevoerd wordĂȘn, omdat de hoeveelheld restafval net te klein is, er geert ruimte is om het te scheiden of omdat de kennis ontbreekt hoe de afvalstroom een bestemming te geven. We zien ook mogelijkheden om het aantal gereden kilometers van de nu zeven afvalinzamelaars die rondrijden terug te dringen. Laten we hierin samenwerken!

Wat levert het op?

  • Een betere afvalstoffenscheiding voor het bedrijventerrein als geheel.
  • Een manier waarop we het u als ondernemer mogelijk gemakkelijker maken.
  • Een lagere CO2-voetafdruk voor uw bedrijf door vermindering afvalverbranding.
  • Meer inzicht in vrijgekomen productie- rest- en afvalstromen waar wellicht nog een waardevolle bestemming voor te vinden is.
  • Het terugdringen van transportkilometers en daarmee ook een CO2 reductie.
  • Eventueie kostenbesparing door het aanbrengen van een betere bronscheiding. Restafval afuoeren kost het meest.

Nederland circulaire economie in 2050

De wereldwijde vraag naar grondstoffen neemt toe. In Nederland startte daarom in 2016 het Rijksprogramma Circulaire Economie. In 2Ol7 was ODIJmond een van de 180 partijen die het daarop volgende Grondstoffenakkoord heeft ondertekend. Diverse overheidspartijen, maar ook die uit het bedrijfsleven, de vakbeweging en milieuorganisaties maakten hierin afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen, Met zijn allen werken we samen om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Wilt u de voortgang van dit project volgen?

Blijf deze website volgen of kijk op www.GreenBizijmond.nl

Heeft u al vragen, neem dan contact met ons op

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cees Duijn, mobiel 06 – 5331 4309. Nadat alle gesprekken zijn gevoerd, koppelen wij de uitkomsten natuurlijk aan u terug, Wij hopen op uw medewerking en tijd. Tot snel!