Bedrijventerrein De Trompet

Het meest milieubewuste bedrijventerrein van Nederland

Voordelen van een BIZ

De BIZ stelt de hier gevestigde ondernemers sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijke wensen in te spelen. Hierbij worden de kosten van dergelijke investeringen evenwichtig verdeeld. Bovendien versterkt een BIZ de onderhandelingspositie met de gemeente.

Wat is een BIZ?

Sinds 2018 is op het bedrijventerrein De Trompet een BIZ ingesteld. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Alle ondernemers op het bedrijventerrein betalen een bijdrage aan de BIZ via de aanslag OZB. Van deze bijdrage worden allerlei voorzieningen op het terrein gefinancierd. Dit betreffen altijd voorzieningen die de leefbaarheid en/of de economische en ruimtelijke ontwikkelingen bevorderen. De BIZ heeft een bestuur dat bestaat uit ondernemers van de Trompet. Jaarlijks is er een vergadering voor alle leden van de BIZ waar in overleg wordt besloten wat er moet gebeuren op het terrein. Het BIZ-bestuur onderhoudt daarnaast de contacten met de gemeente, draagt zorg voor toegangspasjes, gebiedsbeveiliging en middelen ter verbetering van de openbare ruimte.

 

Wie voelt zich thuis op De Trompet?

Het duurzame bedrijvenpark biedt plaats aan meer dan 120 bedrijven. Dit zijn allemaal heel verschillende bedrijven. Een grote variëteit aan entrepreneurs doet hier goede zaken.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP DE TROMPET!

Een bedrijventerrein met vele extra’s

Aan de rand van de A9, naast een historisch park en op 30 minuten rijden van Amsterdam (en 15 min. vanaf Haarlem en Alkmaar) ligt het eerst gebouwde duurzame bedrijventerrein van Nederland. Alle gebouwen op dit 8 hectare grote terrein worden verwarmd en gekoeld door middel van warmtepompen, hét antwoord op het energievraagstuk. Gasleidingen vindt men hier dan ook niet. Wel bijzonder vormgegeven bedrijfspanden van waaruit een grote variëteit aan diensten wordt aangeboden en diverse producten wordt vervaardigd.

Duurzaam heeft de toekomst

Iedere ondernemer streeft naar een optimaal bedrijfseconomisch resultaat, dat is een open deur. De druk om dat met een minimale milieubelasting te realiseren wordt terecht groter. Wie besluit zich op De Trompet te vestigen komt wat dat betreft in een gespreid bedje: hier is uitermate efficiënt met de ruimte omgesprongen, hier is iedereen al sinds de oprichting in 2003 ‘van het gas af’, hier zijn emissies naar bodem, water en lucht zo laag als mogelijk, hier is aandacht voor natuur en landschap, hier zijn bij de bouw uitsluitend duurzame materialen gebruikt. Niet voor niets is De Trompet een voorbeeldproject van de provincie Noord-Holland.

Doel bereikt?

Streven naar duurzaamheid is een nooit afgerond proces. Ondernemers op de Trompet zijn alert op de nieuwste ontwikkelingen. Is het mogelijk om álle daken te voorzien van zonnepanelen en/of sedumplanten? Kunnen de lantaarnpalen worden voorzien van LED-lampen? De hiertoe opgerichte BIZ onderzoekt continu de mogelijkheden en draagt zorg voor de uitvoering.